Web Analytics

geld

geld

Mensen praten vaak over geld alsof het een eigen leven leidt. We schrijven het goede en het slechte in ons leven toe aan hoeveel of hoe weinig geld we hebben. Maar wat als we onze relatie met geld eens heroverwegen? Wat als we ons niet door geld laten beheersen, maar onze financiën onder controle krijgen en ze gebruiken om het leven te creëren dat we willen? Het is zeker mogelijk - en hier zijn vijf stappen om je op weg te helpen!

geld

ook in dit netwerk

andere sites

bol on

Link toevoegen

Link toevoegen